AKTUELLT

Månadens konstnär 

på Princess Konditori 

Mars

Eva-Karin Kaatz

Tord Wennerblom

Akvareller från Vänersborg

25 mars - 2 april


se vidare info under utställningar

Välkommen till NÅGRA MÅLARE!

En konstnärsförening i Vänersborg

Vi samarbetar med