AKTUELLT

Månadens konstnär 

på Princess Konditori

September

Ulla Hjort

1 - 9 oktober

Liksom 

en utställning med

Eva Esseen, Gun-Britt Levin och Eva-Lotta Stolt

Se mer under Utställningar

Välkommen till NÅGRA MÅLARE!

En konstnärsförening i Vänersborg