Pågående och kommande utställningar 

10 - 25 Augusti 

Klas Danielson

Magnus Lövgren

14 - 15 September

Konstvandringen Älvkultur

21 - 29 September

Harriet Gullin

4 - 14 Oktober

Tony Nilsson

19 Oktober - 3 November

Några Målares Höstsalong

8 - 24 November

Maud Agnarsson

Välkommen!