Kommande utställningar 

Vimsiga Fåglar

Barbro Berggren

14 - 15 Augusti

Öppet 11 -15

Konstvandringen Älvkultur

18 - 19 september

Karin Grönlund

25 september - 3 oktober

Några Målares Höstsalong

16 - 31 oktober

Maud Agnarsson

12 - 21 november


Lars Gardebrandt

27 november - 5 december


Peter Wingren och Ingemar Sunnerdahl

11 - 19 december

Välkommen!