Pågående och kommande utställningar

25 mars - 2 april

Tord Wennerblom

 Akvareller från Vänersborg

15 - 23 april

Klas Danielson 

1 - 9 september

Maud Agnarsson 

16 - 17 september

Konstvandringen Älvkultur 

7 - 15 oktober

Fotoutställning

Johnny Martinsson och

Bo Granlund

21 oktober - 5 november

Några Målares Höstsalong

11 - 26 november

Paul Nordholm  

Välkommen!