Pågående och kommande utställningar

28 - 30 september

FORM OCH FANTASI

Carina Gustafsson

7 - 15 oktober

Återbruk

Fotokonst 

av Johnny Martinsson

och Bo Granlund

21 oktober - 5 november

Några Målares Höstsalong

i samband med 

11 - 26 november

Paul Nordholm

MÅLERI  

Välkommen!