På grund av risken för coronasmitta

flyttas flera av våra planerade utställningar framåt i tiden.

Vi uppdaterar hemsidan med ny info så snart tiderna fastställts

Älvkultur - Konstvandring

Besök några av medlemmarna i Några Målare 

19 - 20 september

lördag - söndag kl 11 - 18


Johnny Martinsson och Bo Granlund

Fotoutställning

26 september - 4 oktober

lördag - söndag kl 11 - 15

vardagar kl 13 - 18

Family of art - Familjen Björklund 

Konstutställning och bokrelease

FLYTTAS TILL HÖSTEN. Tid ej bestämd