Kommande utställningar 

Några Målares Höstsalong

16 - 31  oktober

Öppet:

lördag - söndag 11-15

tisdag - torsdag  16-18

Föreningens medlemmar visar bildkonst i olika tekniker

VÄLKOMMEN!

Under vår Höstsalong infaller även

Vänersborgs Kulturvecka med start lördagen den 23 oktober

Då bjuder vi in till ÖPPEN ATELJÈ

Träffa konstnärer under arbete

lördag 23 okt kl 11-15

tisdag 26 okt kl 10-13 samt 18-21

onsdag 27 okt 10-13 VÄLKOMMEN!

Maud Agnarsson

13 - 21 november

Lars Gardebrandt

27 november - 5 december

Peter Wingren och

Ingemar Sunnerdahl

11 - 19 december

Välkommen!