Kommande utställningar 

5 - 20 mars 2022

Några Målares Vårsalong Måleri i olika tekniker av föreningens medlemmar

Öppet:

lördag - söndag 11 -15

tisdag - torsdag 15 -18

26 mars - 3 april

INBLICK - UTBLICK -  ANBLICK

Johnny Martinsson

och Bo Granlund

FOTOKONST

Öppet:

lördag - söndag 11 -15

vardagar 13 -18

9 - 17 april

Siv och Klas Danielson

MÅLERI


19 - 24 april

Jeanette Malmberg

AKVARELLMÅLERI

19 - 24 april 

Välkommen!