Kommande utställningar 

1 - 9 oktober

Liksom

Eva Esseen, Gun-Britt Levin och Evalotta Stolt            

  • LIKSOM tre vänner med anknytning till föreningen Några Målare i Vänersborg.
  • LIKSOM arbetar med olja, akryl, akvarell, krita och tusch.
  • LIKSOM inspireras av natur, människor och fantasi i våra bilder.

Öppet:

lördag - söndag 11-15

tisdag - torsdag 15-18

22 okt - 6 nov 

Några Målares Höstsalong

Öppet

lörd - sönd  kl 11 -15

tisd - torsd  kl 16 - 18 

Öppen Ateljé

Träffa konstnärer i arbete

lörd 22 och 29 okt kl 11 - 15

tisd 25, onsd 26 okt kl 10 - 13

12 - 20 nov 

Akvarelltanterna

Monika Atle

Daga Bohlin Fredriksson

Ingegerd Danielsson

Ulla Hjort

Margareta Hörke

Maj-Britt Jansson

Välkommen!