Kontakt


Ordförande

Paul Nordholm 

070 824 53 94'

Några målare är en förening för konstnärer i Vänersborg med omnejd. 

Föreningen har ett trettiotal aktiva medlemmar och arrangerar minst två  samlingsutställningar om året.


Däremellan arrangerar vi separatutställningar för såväl medlemmar som andra konstnärer.


Några Målare grundades 1977 av vänersborgskonstnären Gustav Olsson och sedan dess har vi vår träffpunkt i ett av Vänersborgs äldsta trähus på Residensgatan. Här träffas vi, här målar vi och här har vi våra utställningar och utbildningar.


Titta in när vi ställer ut härnäst så får du veta mer om oss och om vår konst.


Välkommen till

NÅGRA MÅLARE

Residensgatan 4,

Vänersborg Medlemmar i Några Målare


Understrukna medlemmar har

länk till egen hemsida


MAUD AGNARSSON

HANS-ÅKE ANDERSSON

MONICA ATLE

DAGA BOHLIN FREDRIKSSON

KLAS DANIELSON

SIV DANIELSON

INGEGERD DANIELSSON

GUNNAR DENOVAN

EVA ESSEEN

DANIEL GARDEBRANDT

LARS GARDEBRANDT

KARIN GRÖNLUND

HARRIET GULLIN

MARGARETA GUSTAFSSON

INGER HEDLUND

MARIE HENRIKSSON

ANETTE HINSHELWOOD

ULLA HJORT

KERSTIN HÄGERSTRÖM

MARGARETA HÖRKE

MAJ-BRITT JANSSON

EVA-KARIN KAATZ

BRITT-MARIE KIHLSTRÖM LINDERUD

AGNETA LANNÉR PERSMO

GUN-BRITT LEVIN

MILDRED LEVIN

ULLA LJUNG

TONY NILSSON

PAUL NORDHOLM

BRITT-MARIE SYDLING JOHANSSON

GERD THORÉN-BEGGER

ANN-MARIE VEIDERPASS

TORD WENNERBLOM

PETER WINGREN

XIAOXIAO ZHANG